Popov Flygel og Piano

Piano Life Saver

Mer enn bare å være et pent møbel er et piano eller flygel også et presisjonsinstrument som består av mer enn 9000 deler, alle følsomme for den minste forandring i luftfuktighet. For at pianoet skal fungere optimalt bør den relative luftfuktigheten være mellom 40-60% året rundt. Ved for høy luftfuktighet kan tangentene og mekanikkdelene sette seg fast og strengene ruste. All slags oppvarming av boligen om vinteren forårsaker lav luftfuktighet og dette får trematerialene til å krympe. Klapring i klaviatur og mekanikk, løse stemmenagler og sprekker i klangbunnen er de vanligste skader av for tørr luft. I hjem med stor forskjell i den relative luftfuktighet fra sommer til vinter er det umulig for selv de beste instrumenter å holde stemming. Instrumentet er konstruert nesten som et lukket rom. Dette gjør at alle deler enkelt kan beskyttes med et internt klimaanlegg som regulerer instrumentets fuktighetsnivå uavhengig av rommet for øvrig. Med installasjon av et Dampp-Chaser klimaanlegg, reguleres instrumentets klima automatisk.

Affugter: når luftfugtigheden stiger, transporteres

fugt væk fra klaveret ved hjælp af varme luftstrømme. Befugter:

     tilfører fugt til klaverets trædele, når luftfugtigheden falder. En gul diode blinker,

når der skal fyldes mere vand på systemet. Det er nemt og enkelt at genfylde vandtanken.

Vandslange til genopfyldning: via denne kan der nemt hældes vand i vandtanken,

når den gule diode blinker.

Hygrostat: dette er systemets hjerne, der registrerer, om luftfugtigheden i

klaveret er for høj eller for lav. Den skifter automatisk mellem affugteren og

befugteren og beskytter dermed dit klaver mod skader som skiftende

luftfugtighed kan afstedkomme.


LED-panel (kan installeres, så det ikke kan ses):

grøn diode (POWER) indikerer, at systemet er tilsluttet elektricitet.

En gul diode (WATER) blinker, når der skal fyldes vand på systemet.

Hvis det frivillige ”Smart Bracket” er monteret på befugteren,

vil den røde diode (PADS) blinke, når befugter-klædet ikke længere

tillader vandet at fordampe. Befugter-klædet skal da skiftes.

Ta kontakt for tilbud