Popov Flygel og Piano

Kontakt

P O P O V

F l y g e l o g P i a n o

Pianoverksted for reparasjon og ombygging

Todor V. Popov

Pianostemmer og Teknikker

Ringveien 4

4400 Flekkefjord

Mob954 91 781

Org. nummer: 971 137 436

tvp@live.no